КОНСУЛТАЦИЯ
250 лв. 
Срещата с цел консултация е различна от опознавателната среща и включва:
o
Изготвяне на примерен сватбен бюджет 
o
Насоки при приоритизирането на задачите и избора на подизпълнители 
o
Съвети за избора на локация и скритите разходи, които можете да срещнете 
o
Списък с подбрани подизпълнители