Печатни материали
Всички наши печатни материали:
табелки с номера на масите, тейбъл картички с имената на гостите, разпределително табло, меню и т.н. 
се изработват от графичен дизайнер в съответствие с цветовете и стила на сватбата, като по този начин дават цялостно завършен вид на декорацията.
Back to Top