СВАТБЕН КООРДИНАТОР
oт 400 лв. -
Каква е ролята на сватбения координатор?
Сватбеният координатор контролира и при нужда коригира работата на всички подизпълнители в деня на сватбата. Неговата роля е да разрешава възникнали проблеми по възможност без да се допитва до Вас, като последното зависи от правомощията, които сте му предоставили.
o
Пакетът от 6 часа включва*:
Седмица преди сватбата - среща с младоженците, определяне на правомощията
o
Изготвяне на финален график за сватбения ден с изчерпателен списък подизпълнители
o
Прозвъняване на отделните подизпълнители с цел финални уточнения
o
Координация по време на граждански и църковен ритуал
o
Контрол (и корекция) над работата на подизпълнители
o
Разрешаване на евентуално възникнали проблеми 
o
Професионално съдействие в извънредни ситуации
*За повече информация и уточняване на цени и условия, не се колебайте да се свържете с нас